Pastor Thoughts - Cha Chánh Xứ Chia Sẻ

Xin Chung Vui và Chúc Mừng 20 Năm Linh Mục Của Cha Phó Giovani Nguyễn Hùng!

Cảm ơn ông Vũ Hóa, chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ, đã giúp tu sửa làm mới tấm bảng hiệu của nhà thờ phía ngoài đường Kingspoint rất đẹp, có các giờ lễ để những người đi ngang qua biết đến sinh hoạt tôn giáo của chúng ta.

Tôi cũng xin cảm ơn anh Francis Nguyễn Đệ, trưởng khối cơ sở của giáo xứ nhiều năm, và mấy tháng vừa qua đã cùng các anh em trong khối cơ sở, giúp trông coi, bảo trì và bảo quản cơ sở giáo xứ, cách riêng trong những ngày đầu tôi mới về nhận giáo xứ anh đã giúp tôi rất nhiều. Nay vì phải đảm nhận thêm trách nhiệm mới ở sở làm và thường hay phải đi xa, nên anh không thể tiếp tục giúp giáo xứ trong khối Cơ Sở thường xuyên được và đã xin nghỉ. Xin Chúa chúc lành cho anh trong trách nhiệm mới và luôn đồng hành gìn giữ anh trong những chuyến công tác anh phải đi xa.

Tôi cũng tạ ơn Chúa và cảm ơn anh Vũ Tiến, người rất quen thân với nhiều người và biết rất rõ về giáo xứ cũng như các cơ sở của giáo xứ, đã sẵn lòng nhận lời làm Tân Trưởng Khối cơ sở của giáo xứ và cùng với các anh em trong khối cơ sở giúp tiếp tục trông coi, bảo trì và bảo quản các cơ sở của giáo xứ. Như vậy, giáo xứ chúng ta có ba khối chính: Khối Mục Vụ có Hội Đồng Mục Vụ, giúp cha xứ điều hành và phát triển mục vụ trong giáo xứ. Khối Tài Chánh có Hội Đồng Tài Chánh, giúp cha xứ về các sinh hoạt dịch vụ tài chánh, gây quỹ, và cách chi thu của giáo xứ. Khối Cơ Sở có Ủy Ban Bảo Trì Cơ Sở, giúp cha xứ trông coi và bảo quản cơ sở, tài sản và các dụng cụ của giáo xứ.

Chúng ta cũng sắp sửa bước sang tháng 11 là tháng mừng lễ Các Thánh và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Năm nay Lễ Các Thánh được mừng vào ngày Chúa Nhật 1 tháng 11. Các giờ lễ theo chương trình thường lệ cuối tuần. Ngày 2 tháng 11 là lễ kính nhớ các Đẳng Linh Hồn. Chúng ta sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là các linh hồn thân nhân và ân nhân của giáo xứ vào lúc 6:30 sáng và 7:30 tối tại Đền Thánh của giáo xứ. Trong tháng Các Linh Hồn, nếu các gia đình có hình ảnh của người thân trong giáo xứ đã qua đời, có thể liên lạc với ông Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ và ông Tạ Thường, Trưởng ban Nghi Lễ, để chúng ta trưng bày hình ảnh những người thân đã qua đời trong giáo xứ của chúng ta trên cung thánh để nhớ cầu nguyện cho các ngài trong các thánh lễ.

Hội Đồng Tài Chánh và các Đoàn Thể cũng sẽ chuẩn bị một số món ăn bán sau các thánh lễ hai cuối tuần đầu tháng 11 để gây quĩ giúp tổ chức mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng của giáo xứ. Xin mọi người tích cực và rộng rãi giúp đỡ tiêu thụ. Vì hoàn cảnh đại dịch năm nay nên quĩ của giáo xứ chi nhiều mà thu vào được ít. Quí vị nào có thể chung tay đóng góp giúp thêm vào quỹ mừng lễ Bổn Mạng của giáo xứ thì xin liên lạc với bà Kathy Kim Phúc và ban Tài Chánh. 

Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa, Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành cho quí vị và mọi gia đình trong giáo xứ.

Cha Xứ