Home

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ TRUY CẬP ĐẾN WEBSITE CỦA GIÁO XỨ

WELCOME TO THE VIETNAMESE MARTYRS PARISH WEBSITE

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:30 AM (TNTT, Bilingual) ; 6:00 PM

– Chúa Nhật: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội
Thứ Ba: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy: 5:00 – 6:00 PM

++++++++

LIÊN LẠC - CONTACT

Địa Chỉ - Address

10610 Kingspoint Rd, Houston, TX 77075

Điện thoại - Phone

713-941-0521

Fax

713-941-2464

Bản đồ - Map