Home

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ TRUY CẬP ĐẾN WEBSITE CỦA GIÁO XỨ

WELCOME TO THE VIETNAMESE MARTYRS PARISH WEBSITE

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++

LIÊN LẠC - CONTACT

Địa Chỉ - Address

10610 Kingspoint Rd, Houston, TX 77075

Điện Thư - Email Address

[email protected]

Điện thoại - Phone

713-941-0521

Fax

713-941-2464

Bản đồ - Map

Giờ Làm Việc Của Văn Phòng                           Parish Office’s Hours: 

  Thứ Hai – thứ Sáu:  9g sáng – 5g chiều             Monday – Friday:     9 AM – 5 PM

  Thứ Bảy: 9g-12g sáng                                          Saturday:                   9 AM – 12 PM

  Chúa Nhật: 9g-12g sáng                                      Sunday:                     9 AM – 12 PM

Từ trái sang phải: Trịnh Nga, Cao Hồng, Phạm Long, cha Trần Khả, Vũ Huyền và Vũ Hải Thuận. 

From left to right: Nga Trinh, Hong Cao, Long Pham, father John Kha Tran, Huyen Vu and Thuan Vu.

XIN LIÊN LẠC VỚI VĂN PHÒNG GIÁO XỨ …
CONTACT THE PARISH OFFICE …

1. Cho những người bệnh nặng, tại nhà hay ở bệnh viện, hay sắp phải giải phẫu trầm trọng, cần mời linh mục đến ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, xin ơn bình an và chữa lành tâm hồn và thể xác.

For someone who is seriously ill, at home or in the hospital, or is about to undergo major surgery, to arrange for a Priest to celebrate with them the sacrament for healing of body and soul.

2. Để ghi danh xin rửa tội cho các em bé. Giáo xứ chúng ta cử hành Bí Tích Thanh Tẩy cho các em nhỏ vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, ngoại trừ trong Mùa Chay. Cha mẹ và những người đỡ đầu phải tham dự lớp giáo lý về Bí Tích Thánh Tẩy lúc 7:30 chiều thứ Sáu mỗi cuối tháng trước khi cử hành Bí Tích. Nên dự lớp giáo lý trước khi sanh em bé.

To register for Infant Baptism. Our parish celebrates infant Baptism on the 1st Sunday of each month, except during Lent. Parents and Godparents of infants to be baptized should attend Baptismal classes, preferably before the child is born.

3. Cho các đôi nam nữ muốn kết hôn, cần lấy hẹn với linh mục hay phó tế 6 tháng trước ngày cưới để làm thủ tục hồ sơ và giữ ngày giờ cho lễ cưới tại giáo xứ.

For couples who are considering marriage, to make appointment with the clergy at least six (6) months before the couple’s projected wedding date to establish marriage file and reserve the church.