Home

 • Giờ Lễ / Mass Schedule

  Thứ Bẩy / Saturday: 6 pm
  Chúa Nhật / Sunday:
  7:00 am, 9:00 am, 11:00am, 5:00 pm (English Mass)
  Ngày thường / Daily:
  6:30 am and 6:30 pm.

 • Parish Office's Hours

  Monday - Friday:
  9:00 AM - 5:00 PM
  Saturday: 9a -12 noon
  Sunday: 9a - 12 noon

 • Giờ Làm Việc Văn Phòng Giáo Xứ

  Thứ Hai - Thứ Sáu:
  9g sáng - 5g chiều
  Thứ Bảy: 9g - 12 trưa
  Chúa Nhật: 9g - 12 trưa

1. For someone who is seriously ill, at home or in the hospital, or is about to undergo major surgery, to arrange for a Priest to celebrate with them the sacrament for healing of body and soul.

2.To register for Infant Baptism. Our parish celebrates infant Baptism on the 1st Sunday of each month, except during Lent. Parents and Godparents of infants to be baptized should attend Baptismal classes, preferably before the child is born.

3. For couples who are considering marriage, to make appointment with the clergy at least six (6) months before the couple’s projected wedding date to establish marriage file and reserve the church.

1. Cho những người bệnh nặng, tại nhà hay ở bệnh viện, hay sắp phải giải phẫu trầm trọng, cần mời linh mục đến ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, xin ơn bình an và chữa lành tâm hồn và thể xác.

2. Để ghi danh xin rửa tội cho các em bé. Giáo xứ chúng ta cử hành Bí Tích Thanh Tẩy cho các em nhỏ vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, ngoại trừ trong Mùa Chay. Cha mẹ và những người đỡ đầu phải tham dự lớp giáo lý về Bí Tích Thánh Tẩy lúc 7:30 chiều thứ Sáu mỗi cuối tháng trước khi cử hành Bí Tích. Nên dự lớp giáo lý trước khi sanh em bé.

3. Cho các đôi nam nữ muốn kết hôn, cần lấy hẹn với linh mục hay phó tế 6 tháng trước ngày cưới để làm thủ tục hồ sơ và giữ ngày giờ cho lễ cưới tại giáo xứ.

Office Staff

 • Francis Hóa Vũ
 • Dawn Mortus
 • Dung Nguyễn
 • Phạm Quân, Vũ Huyền
 • Thạch Hoàng, Tuyết Trần
WELCOME TO THE VIETNAMESE MARTYRS CHURCH
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM