Home

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ TRUY CẬP ĐẾN WEBSITE CỦA GIÁO XỨ

WELCOME TO THE VIETNAMESE MARTYRS PARISH WEBSITE

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:30 AM (TNTT, Bilingual) ; 6:00 PM

– Chúa Nhật: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội
Thứ Ba: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy: 5:00 – 6:00 PM

++++++++

LIÊN LẠC - CONTACT

Địa Chỉ - Address

10610 Kingspoint Rd, Houston, TX 77075

Điện thoại - Phone

713-941-0521

Fax

713-941-2464

Bản đồ - Map

Giờ Làm Việc Của Văn Phòng                           Parish Office’s Hours: 

  Thứ Hai – thứ Sáu:  9g sáng – 5g chiều             Monday – Friday:     9 AM – 5 PM

  Thứ Bảy: 9g-12g sáng                                          Saturday:                   9 AM – 12 PM

  Chúa Nhật: 9g-12g sáng                                      Sunday:                     9 AM – 12 PM

Từ trái sang phải: Trịnh Nga, Cao Hồng, Phạm Long, cha Trần Khả, Vũ Huyền và Vũ Hải Thuận. 

From left to right: Nga Trinh, Hong Cao, Long Pham, father John Kha Tran, Huyen Vu and Thuan Vu.