Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Houston Texas

Chào mừng Quý Vị truy cập đến website của Giáo Xứ

Kính chúc quý vị một ngày tốt lành với Hồng Ân Thiên Chúa

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 a.m ; 6:30 p.m

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:00 p.m

– Chúa Nhật: 7a.m; 8:30a.m; 10:30a.m

– Lifeteen Mass: 6:00 p.m

Xưng Tội
Ngày thường 30 phút trước lễ
Thứ Bảy 5:00 p.m – 5:45 p.m