Mục Vụ – Sacraments

HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN XIN RỬA TỘI CHO TRẺ EM

1.     Điều kiện được rửa tội (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp):

a.      Phải có sự đồng ý của cha mẹ em bé, ít là của một trong hai, hoặc của người có thể thay quyền cha mẹ em theo luật pháp

b.     Em bé sẽ được giáo dục trong đời sống Công giáo.

c.      Cha Mẹ đỡ đầu phải là người sống đạo Công Giáo
sốt sắng, đã được nhận Bí tích Thêm Sức.   Nếu đã lập gia đình, đã làm đám cưới trong giáo hội Công giáo và sẵn sàng  cộng tác với cha mẹ em bé để chu toàn bổn phận  gắn liền với Bí tích Rửa tội. 

2.     Điền đơn Rửa Tội Trẻ Nhỏ của giáo xứ.  Mẫu có thể xin từ Văn phòng Giáo xứ (trong giờ làm việc) hay in từ mẫu dưới đây.  Đơn cần phải nộp vào Văn phòng Giáo xứ (đưa tay, bỏ vào hộp thư ngoài cửa, gửi điện thư hay gửi Bưu Điện) trước khi được tham dự lớp học.

3.     Lớp học sẽ được mở vào thứ Sáu cuối cùng của mỗi tháng, từ
7:30 đến 9:00 giờ tối.  Sau khi cứu xét đơn, nhân viên phụ trách sẽ thông báo đến cha mẹ em bé và người đỡ đầu ngày giờ và địa điểm để tham dự lớp.  Khi đến học, xin mang theo giấy Khai Sinh của em bé hay giấy Chứng nhận Con Nuôi, nếu là con nuôi. 

4.     Cả cha/mẹ em bé và cha mẹ đỡ đầu cần phải tham dự lớp
Giáo Lý Rửa Tội để hiểu biết về ý nghĩa của bí tích Rửa Tội và những bổn phận, trách nhiệm trong lúc nuôi dạy em.  Lớp học chỉ có hiệu lực tối đa là 3 năm từ ngày học.

5.     “Trừ phi một người được tái sinh trong nước và Thánh
Linh, người đó không thể vào nước Thiên Chúa” (Jn 3:5).  Thông thường, Bí tích Rửa tội được một đức giám mục, linh mục hay phó tế cử hành trong nhà thờ hay nhà nguyện.  Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, bất cứ giáo dân nào cũng có thể cử hành phép Rửa tội khẩn cấp.  Phép “Rửa tội khẩn cấp” chỉ được dùng rất hạn chế, khi một người gặp nguy hiểm với cái chết mà linh mục hay phó tế không thể đến kịp. 

Trong những trường hợp này, người làm phép rửa dùng nước sạch đổ lên đầu người bệnh ba lần, đồng thời nói rằng  “T., tôi rửa tội cho anh/chị/em, nhân danh Cha (đổ nước lần đầu), và Con (đổ nước lần thứ hai), và Thánh Thần ((đổ nước lần thứ ba)”.  Nếu được, nên có một hay hai nhân chứng.  Sau khi rửa tội, người làm phép rửa cần thôngbáo cho cha xứ của giáo xứ hay cơ quan Công giáo có thẩm quyền của khu vực để ghi chép lại, theo luật Cannon Điều 877, §1.

GUIDELINE FOR CHILDREN BAPTISM

1.     Baptism can be requested for infants / very young children (not in case of emergency):

       a.      By at least one biological or adopted parent of the child or someone with legal authority on the child

       b.     The child will be raised in the Catholic environment

       c.      The Godfather and Godmother must be practicing Catholics and have been confirmed. If married, they must have been married in the Catholic Church.  The godparents must be willing to work with the child’s parents to raise the child in the Catholic way.

2.     Fill out the child’s Baptismal Information form.  The form is available at the Parish Office, during work hour, or on-line at the parish’s website (vietnammartyrs.org).   The form can be turned in to the Parish Office, email to the parish (email address above) or regular mail to the Parish Office (address above). 

3.     Once the form is processed, parents will be contacted and notified to attend the Baptism Preparation class, which is scheduled regularly for the last Friday of the month, from 7:30 pm to 9:00 pm, and/or to meet with a Baptismal team member.  The child’s Birth Certificate, or Adoption document, if adopted, will be required. 

4.     Both the child’s parents and godparents will need to attend the Baptism Preparation class.  The class will be effective for up to 3 years from the attended date.

5.     “No one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit” (Jn 3:5). Normally, baptism is administered in a church or oratory by a bishop, priest or deacon.  However, there can be cases of urgent necessity in which a lay person can conduct an emergency baptism.  An “emergency baptism” are licit only in very limited circumstances, such as when a person is in danger of death, and no priest or deacon is available. 

In the case of necessity (e.g., the danger of death), the person who baptizes pours water three times over the candidate’s head, or immerses the candidate three times in water, while simultaneously pronouncing the baptismal formula: “N., I baptize you in the name of the Father (the minster pours water or immerses the first time), and of the Son (the minister pours water or immerses a second time), and of the Holy Spirit (the minister pours water or immerses a third time).” A lay person who administers an emergency baptism must at least have the intention to do what the Church does when baptizing. It is also desirable that, as far as possible, one or two witnesses to the baptism be present.  When baptism has been administered neither by the pastor nor in his presence, the minister of the baptism, whoever that was, must inform the pastor of the parish in whose territory the baptism occurred, so that the pastor may record it in accord with Canon 877, §1.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [229.63 KB]

Rước Lễ Lần Đầu

Chương trình Giáo lý cho các em học sinh muốn Rước Lễ lần đầu sẽ là hai năm học, có thể bắt đầu khi các em vào lớp Hai trường ngoài.  Khóa học mỗi năm từ tháng Tám đến tháng Năm năm sau. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với cô Liên Trần ở ban Giáo lý của trường Giáo Lý và Việt Ngữ Anê Lê Thị Thành, qua điện thư [email protected]

First Communion

The Bible program for children to receive First Communion will be two years long, can begin as early as when they attend Second class in the regular school.  Each year, the class will begin in August and continue till May of the next year.  For more information, please contact Ms. Lien Tran of the Anê Le Thi Thanh Bible School, email [email protected]

Bí Tích Thêm Sức

Chương trình Giáo lý cho các em học sinh muốn chịu phép Thêm Sức sẽ là hai niên học, có thể bắt đầu khi các em vào lớp Chín trường ngoài.  Mỗi niên học sẽ là từ tháng Tám đến tháng Năm năm sau. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với cô Liên Trần ở ban Giáo lý của trường Giáo Lý và Việt Ngữ Anê Lê Thị Thành, qua điện thư [email protected]

Confirmation

The Bible program for children to receive Confirmation will be two years long, can begin as early as when they attend Ninth grade in the regular school.  For each school year, the class will begin in August and continue till May of the next year.  For more information, please contact Ms. Lien Tran of the Anê Le Thi Thanh Bible School, email [email protected]

Giờ Giải Tội hằng tuần (trong nhà thờ)
Thứ Ba: 6:00g – 6:30g chiều
Thứ Bẩy:5:00g – 6:00g chiều

Weekly Confession (in the church)

Tuesday 6 PM – 6:30 PM

Saturday 5 PM – 6 PM

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân: Khi có người bệnh nặng, tại nhà hay ở bệnh viện, cần phải giải phẫu trầm trọng, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ để mời linh mục đến ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, xin ơn bình an và chữa lành tâm hồn và thể xác.


Anointing of the Sick: Someone who is seriously ill, at home, or in the hospital, or who is about to undergo major surgery, should call the parish office, and arrange for a Priest to celebrate with them the sacrament for healing of body and soul.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HÔN PHỐI TẠI GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIETNAM

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc mừng anh/chị trong quyết định đến với giáo xứ để tìm hiểu về ơn gọi của Bí Tích Hôn Nhân. Chúng tôi chào đón anh/chị, và chúng tôi sẽ đồng hành hướng dẫn và giúp anh/chị trong tiến trình chuẩn bị cử hành bí tích này của Giáo Hội.

Tất cả các đôi chuẩn bị hôn nhân phải khởi sự ghi danh vào chương trình ít nhất là 6 tháng trước ngày cưới và đã học lớp giáo lý Hôn Nhân.

1. Để cử hành bí tích hôn phối, anh/chị phải hoàn toàn tự do, không bị ngăn trở để kết hôn. Điều này có nghĩa là anh/chị chưa bao giờ kết hôn với người nào trước, theo hôn thú đời hay trong đạo, hoặc theo luật phổ thông – vì hôn nhân được hiểu là một liên kết vĩnh viễn, do đó không thể bước vào một tiến trình chuẩn bị hôn nhân lần thứ hai ngoại trừ:

– Người bạn đời đã chết, hay

– Hôn nhân trước đã được, hay có thể công bố đã không thành sự.

2. Một trong hai người anh hay chị phải là người Công Giáo và thuộc về một giáo xứ Công Giáo

3. Trong trường hợp của một hôn nhân mà một người là Công Giáo và một người không phải là Công Giáo, cả hai bên phải đồng ý nuôi dạy con cái từ cuộc hôn nhân này trong Đức Tin Công Giáo. Đây là trách nhiệm thuộc đức tin của người Công Giáo tin nhận mình và con cái sinh ra thuộc về Thiên Chúa và phải được dạy bảo để biết yêu kính Thiên Chúa cho phẩn rỗi linh hồn.

4. Để việc chuẩn bị hôn nhân và cử hành lễ cưới ở giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, anh (chú rể) hay chị (cô dâu) phải là:

– Đương sự hoặc gia đình là người thuộc giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, hoặc

– Sinh sống trong địa hạt của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, hoặc

– Có thư giới thiệu của cha xứ cho phép phía người Công Giáo được cử hành lễ cưới tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

– Có giấy chứng nhận đã học xong lớp giáo lý hôn nhân (ở giáo xứ Các Thánh Tử Đạo hay một nơi khác)

Lần Gặp Thứ Nhất

Nếu anh/chị có đủ các điều kiện trên, tùy chọn, xin liên lạc với bất cứ linh mục hay phó tế nào của giáo xứ để lấy hẹn làm thủ tục hồ sơ hôn phối. Các linh mục hay phó tế sẽ giải thích thêm chi tiết trong tiến trình chuẩn bị hôn nhân và những đòi hỏi của Tổng Giáo Phận và của giáo xứ liên quan đến hôn phối.

Sau Lần Gặp Thứ Nhất

Sau lần gặp thứ nhất, anh/chị sẽ khởi sự phần còn lại của tiến trình chuẩn bị hôn nhân. Anh chị sẽ nhận được hướng dẫn để sắp xếp ngày và thời gian cho lễ cưới và giữ chỗ và ghi vào lịch sinh hoạt của giáo xứ.

Thời giờ cử hành lễ cưới ở giáo xứ Các Thánh Tử Đạo nên được xếp vào 1:00 hay 3:00 giờ chiều thứ Bảy. Ngày Chúa Nhật không cử hành lễ cưới. Để phù hợp với tinh thần phụng vụ, trong Mùa Chay lễ cưới chỉ được tổ chức và cử hành đơn giản theo nghi lễ

M. John Trần Khả

Chánh Xứ

========

GUIDELINES FOR MARRIAGE AT THE VIETNAMESE MARTYRS CATHOLIC CHURCH

The Vietnamese Martyrs Catholic Church congratulates you in your decision to explore your Christian vocation through the Sacrament of Marriage. We welcome you, and we are here to guide you and help you in preparing for this sacrament.

All couples must begin their preparation for marriage at least 6 months prior to the desired wedding date and have completed the catechetical Sacramental Marriage Classes.

In order to enter into a sacramental marriage, you must both be “free” to marry. This means that if you have been previously married – civilly, in a church, or common law – that marriage is presumed to be a permanent union, and therefore you cannot enter a marriage preparation process for a second marriage unless:

– your spouse has died, or

– your previous marriage has been, or can be, annulled.

One of you should be Catholic and should belong to a Catholic parish.

3. In a marriage where only one of the partners is Catholic, both parties must agree to raise any children who are born into this marriage in the Catholic faith.

For your preparation and marriage to take place at the Vietnamese Martyrs Catholic Church, either the bride or the groom, or one of their families must:

– Be a registered member of the Vietnamese Martyrs Catholic Church; or,

– Reside within the parish boundaries of the Vietnamese Martyrs Catholic Church; or,

– Have written permission from the Pastor of the Catholic party to celebrate the marriage at Vietnamese Martyrs Catholic Church.

– Have completed the catechetical Sacramental Marriage classes

Your Initial Meeting

If you meet the above criteria, make an appointment to meet with a priest or deacon of your choice. They will explain to you the process of marriage preparation and the expectations of the Archdiocese and of the parish in regards to marriage.

After Your Initial Meeting

After this first meeting, you will be begin the remainder of the marriage preparation process.  You will receive guidance to arrange the date and time of your wedding and to get it on the Parish Calendar.

The preferable start times for weddings here at the Vietnamese Martyrs Catholic Church are on Saturday’s, at 1:00 p.m. and 3:00 p.m. Weddings are not normally celebrated on Sundays. No solemn wedding is celebrated during the season of Lent.

Rev. John Trần Khả

Pastor

Đang được cập nhật – This content is updating

Cho những ai muốn gia nhập đạo Công giáo, giáo xứ có lớp học hằng năm từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 4.  Nếu hội đủ các điều kiện, các tân tòng sẽ được rửa tội vào lễ Phục Sinh.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với thầy Phó tế Lê Văn Rõ, điện thoại 832-686-1982.

For those who would be interested in converting to the Catholic faith, the yearly Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) class is offered from late August to the end of April.  If all requirements are satisfied, the candidates will be baptized in Easter Eve’s mass.

For more information, please contact Deacon Ro Le, at 832-686-1982.

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 5:00 – 6:00 PM

++++++++