Phụng Vụ Lời Chúa – Gospel Reading

Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên Năm C – 7 Tháng 8, 2022


BÀI ĐỌC I: Kn 18, 6-9
“Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”.


Trích sách Khôn Ngoan.


Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy.

 

Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ. Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 32, 1 và 12. 18-19. 20 và 22
Đáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).


Xướng:
1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa; ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. – Đáp.


2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. – Đáp.


3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. – Đáp.


BÀI ĐỌC II: Dt 11, 1-2, 8-19
“Ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập”.


Trích thư gửi tín hữu Do-thái.


Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.


Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập.


Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Đấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.
Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời như thế, chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một thành trì.


Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac.  Ông hiến dâng con một mình, ông là người nhận lãnh lời hứa, là người đã được phán bảo lời này: “Chính nơi Isaac mà có một dòng dõi mang tên ngươi”. Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống lại, do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh. Đó là lời Chúa.


ALLELUIA: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.


TIN MỪNG: Lc 12, 32-48
“Các con hãy sẵn sàng”.


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.


“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.


Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”. Đó là lời Chúa.

 

Nineteenth Sunday in Ordinary Time – Aug 7, 2022

Reading 1 :  Wis 18:6-9

The night of the passover was known beforehand to our fathers,
 that, with sure knowledge of the oaths in which they put their faith,
 they might have courage.
 Your people awaited the salvation of the just
 and the destruction of their foes.
 For when you punished our adversaries,
 in this you glorified us whom you had summoned.
 For in secret the holy children of the good were offering sacrifice
 and putting into effect with one accord the divine institution.

 

Responsorial Psalm :  Ps 33:1, 12, 18-19, 20-22

R. (12b) Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Exult, you just, in the LORD;
 praise from the upright is fitting.
Blessed the nation whose God is the LORD,
 the people he has chosen for his own inheritance.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
 upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
 and preserve them in spite of famine.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Our soul waits for the LORD,
 who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
 who have put our hope in you.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.

 

Reading 2 :  Heb 11:1-2, 8-19 

Brothers and sisters:
Faith is the realization of what is hoped for
and evidence of things not seen.
Because of it the ancients were well attested.

By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place
that he was to receive as an inheritance;
he went out, not knowing where he was to go.
By faith he sojourned in the promised land as in a foreign country,
dwelling in tents with Isaac and Jacob, heirs of the same promise;
for he was looking forward to the city with foundations,
whose architect and maker is God.
By faith he received power to generate,
even though he was past the normal age
—and Sarah herself was sterile—
for he thought that the one who had made the promise was
trustworthy.
So it was that there came forth from one man,
himself as good as dead,
descendants as numerous as the stars in the sky
and as countless as the sands on the seashore.

All these died in faith.
They did not receive what had been promised
but saw it and greeted it from afar
and acknowledged themselves to be strangers and aliens on earth,
for those who speak thus show that they are seeking a homeland.
If they had been thinking of the land from which they had come,
they would have had opportunity to return.
But now they desire a better homeland, a heavenly one.
Therefore, God is not ashamed to be called their God,
for he has prepared a city for them.

By faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac,
and he who had received the promises was ready to offer his only son,
of whom it was said,
“Through Isaac descendants shall bear your name.”
He reasoned that God was able to raise even from the dead,
and he received Isaac back as a symbol.

 

Alleluia :  Mt 24;42a, 44

R. Alleluia, alleluia.

Stay awake and be ready!

For you do not know on what day your Lord will come.

R. Alleluia, alleluia.

 

Gospel :  Lk 12:32-48

Jesus said to his disciples:

“Do not be afraid any longer, little flock,

or your Father is pleased to give you the kingdom.

Sell your belongings and give alms.

Provide money bags for yourselves that do not wear out, an inexhaustible treasure in heaven

that no thief can reach nor moth destroy. 

For where your treasure is, there also will your heart be. “Gird your loins and light your lamps
and be like servants who await their master’s return from a wedding,

ready to open immediately when he comes and knocks.

Blessed are those servants

whom the master finds vigilant on his arrival.  Amen, I say to you, he will gird himself,

have them recline at table, and proceed to wait on them.

And should he come in the second or third watch

and find them prepared in this way,

blessed are those servants.

Be sure of this:

if the master of the house had known the hour

when the thief was coming,

he would not have let his house be broken into.

You also must be prepared, for at an hour you do not expect,

the Son of Man will come.”

Then Peter said, “Lord, is this parable meant for us or for everyone?”

And the Lord replied,

“Who, then, is the faithful and prudent steward whom the master will put in charge of his servants

to distribute the food allowance at the proper time?

Blessed is that servant whom his master on arrival finds doing so.

Truly, I say to you, the master will put the servant

in charge of all his property.

But if that servant says to himself, ‘My master is delayed in coming,’

and begins to beat the menservants and the maidservants,

to eat and drink and get drunk,

then that servant’s master will come on an unexpected day and at an unknown hour

and will punish the servant severely

and assign him a place with the unfaithful.

That servant who knew his master’s will but did not make preparations nor act in accord with his will

shall be beaten severely;

and the servant who was ignorant of his master’s will

but acted in a way deserving of a severe beating

shall be beaten only lightly.

Much will be required of the person entrusted with much,

and still more will be demanded of the person entrusted with more.”

 

Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên Năm C – 14 Tháng 8, 2022

 

BÀI ĐỌC I: Gr 38, 4-6. 8-10
“Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”.

 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.


Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ”. Vua Sêđêcia phán rằng: “Đấy nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì”. Họ liền bắt Giêrêmia và quăng xuống giếng của Melkia con Amêlec, giếng này ở trong sân khám đường, họ dùng dây thả Giêrêmia xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia sa xuống bùn.

 

Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: “Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn”. Vậy vua truyền dạy Abđêmêlech người Êthiôpi rằng: “Hãy đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông chết”. Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 39, 2. 3. 4. 18
Đáp: Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con (c. 14b).

 

Xướng:
1) Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Người đã nghiêng mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu. – Đáp.

 

2) Người đã kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi chỗ bùn nhơ; Người đã đặt chân tôi trên đá cứng, và đã làm vững bước chân tôi. – Đáp.

 

3) Và Người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta; nhiều người đã chứng kiến và tôn sợ, và họ sẽ cậy trông vào Chúa. – Đáp.

 

4) Phần con, khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom. Người là Đấng phù trợ và giải thoát con, ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ. – Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: Dt 12, 1-4
“Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu. Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA: Ga 8, 12
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.

 

TIN MỪNG: Lc 12, 49-53
“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”. Đó là lời Chúa.

 

Twentieth Sunday in Ordinary Time – Aug 14, 2022

Reading 1 :  Jer 38:4-6, 8-10

In those days, the princes said to the king:
“Jeremiah ought to be put to death;
he is demoralizing the soldiers who are left in this city,
and all the people, by speaking such things to them;
he is not interested in the welfare of our people,
but in their ruin.”
King Zedekiah answered: “He is in your power”;
for the king could do nothing with them.
And so they took Jeremiah
and threw him into the cistern of Prince Malchiah,
which was in the quarters of the guard,
letting him down with ropes.
There was no water in the cistern, only mud,
and Jeremiah sank into the mud.

Ebed-melech, a court official,
went there from the palace and said to him:
“My lord king,
these men have been at fault
in all they have done to the prophet Jeremiah,
casting him into the cistern.
He will die of famine on the spot,
for there is no more food in the city.”
Then the king ordered Ebed-melech the Cushite
to take three men along with him,
and draw the prophet Jeremiah out of the cistern before
he should die.

 

Responsorial Psalm :  Ps 40:2, 3, 4, 18

R. (14b)  Lord, come to my aid!
I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me.
R. Lord, come to my aid!
The LORD heard my cry.
He drew me out of the pit of destruction,
 out of the mud of the swamp;
he set my feet upon a crag;
 he made firm my steps.
R. Lord, come to my aid!
And he put a new song into my mouth,
 a hymn to our God.
Many shall look on in awe
 and trust in the LORD.
R. Lord, come to my aid!
Though I am afflicted and poor,
 yet the LORD thinks of me.
You are my help and my deliverer;
 O my God, hold not back!
R. Lord, come to my aid!

 

Reading 2 :  Heb 12:1-4

Brothers and sisters:
Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses,
let us rid ourselves of every burden and sin that clings to us
and persevere in running the race that lies before us
while keeping our eyes fixed on Jesus,
the leader and perfecter of faith.
For the sake of the joy that lay before him
he endured the cross, despising its shame,
and has taken his seat at the right of the throne of God.
Consider how he endured such opposition from sinners,
in order that you may not grow weary and lose heart.
In your struggle against sin
you have not yet resisted to the point of shedding blood.

 

Alleluia :  Jn 10:27 

R. Alleluia, alleluia.

My sheep hear my voice, says the Lord;

I know them, and they follow me.

R. Alleluia, alleluia.

 

 

Gospel :  Lk 12:49-53

Jesus said to his disciples:
“I have come to set the earth on fire,
and how I wish it were already blazing!
There is a baptism with which I must be baptized,
and how great is my anguish until it is accomplished!
Do you think that I have come to establish peace on the earth?
No, I tell you, but rather division.
From now on a household of five will be divided,
three against two and two against three;
a father will be divided against his son
and a son against his father,
a mother against her daughter
and a daughter against her mother,
a mother-in-law against her daughter-in-law
and a daughter-in-law against her mother-in-law.”