thống hối

 

 

thống hối

Linh mục Lacordaire là một nhà giảng thuyết lừng danh của nước Pháp. Trong lịch sử Giáo Hội, ngài được coi là một trong những nhà giảng thuyết vĩ đại nhất của Giáo Hội. Trong các khóa trình tại nhiều chủng viện, các chủng sinh buộc phải học tập văn phong thuyết giảng của ngài. Ngài đã giảng những bài nẩy lửa. Hàng ngàn người kéo đến nghe ngài giảng. Truyện kể rằng một hôm người ta thấy ngài đi dự lễ tại một nhà thờ heo hút ở miền quê để nghe một cha sở vô danh giảng thuyết. Khi được hỏi vì sao ngài, một giảng giả lừng danh, lại tìm đến một nhà thờ chật chội để nghe một linh mục vô danh giảng thuyết, linh mục Lacordaire đã trả lời, “Khi tôi giảng, người ta lũ lượt kéo đến và nhà thờ trở nên chật ních đến độ người ta phải trèo lên các tòa giải tội để nhìn thấy tôi. Còn khi cha sở khiêm nhượng này giảng, người ta lại kéo vào các tòa giải tội – và đó chính là điều thế giới đang cần!”

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++