mở cửa tâm hồn

 

 

mở cửa tâm hồn

 Bác sĩ đến nhà một phụ nữ để khám bệnh. Người chồng của bệnh nhân đứng bên ngoài chờ nghe chỉ dẫn của bác sĩ. Sau năm phút, bác sĩ đi ra, “Cho tôi mượn một cái mở nút chai!” Người chồng lo lắng, và ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời chỉ dẫn. Sau một lát, bác sĩ lại đi ra, trên mặt đẫm mồ hôi, “Bây giờ cho tôi mượn một cái tua-vít!” Người chồng rất hoang mang nhưng cũng làm theo. Thế rồi bác sĩ lại đi ra và mượn một cái búa, người chồng quá căng thẳng nên hỏi to, “Nhà tôi có sao không?” Bác sĩ đáp, “Ai mà biết. Tôi vẫn chưa mở được chiếc hộp đồ nghề đây này!”