2. Tử Đạo ngày nay


Tử Đạo ngày nay

Giáo xứ chúng ta được ĐC Fiorenza khai sinh ngày 1-2-1987, trước ngày Phong Thánh, tới nay sắp được 30 năm. Chúng ta vui mừng vì Đức Cha ban cho chúng ta danh hiệu Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Còn gì vui mừng và hãnh diện hơn tước hiệu vô cùng cao quý này.

Chúng ta được thay cho cả Cộng Đồng Dân Chúa tại Galveston-Houston để tổ chức thánh lễ mừng kính. Tôi xin anh chị em trong giáo xứ thể hiện lòng thành quí mến đối với các thánh Tử Đạo Việt Nam và tạo cơ hội cho người Việt Nam tôn vinh Các Thánh Tổ Tiên Anh Hùng.

Để ghi dấu 30 năm trưởng thành, tôi nài nỉ anh chị em hãy dành nhiều thời giờ hơn cho việc Mừng Kính Các Ngài. và quyết tâm theo chân làm con cái các Ngài.

Trong hiến chế Lumen Gentium, công đồng chỉ dùng chữ Tử đạo 6 lần và theo một ý nghĩa riêng biệt, với chiều kích rộng lớn phổ quát, tuy vẫn qui chiếu vào ý niệm tử đạo có từ trước. Theo công đồng, tử đạo là được đồng hoá với Thầy mình, sẵn sàng chết để cứu độ trần gian, và cũng như Thầy, đổ máu đào ra để làm chứng cho việc đó. Hội thánh coi tử đạo là ơn cao cả, là bằng chứng tột đỉnh về đức tin. Chẳng mấy ai được phúc này, nhưng ai ai cũng phải sẵn sàng tuyên xưng Đức Kitô trước mặt thế gian, và theo Người trên con đuờng thập giá, giữa những cơn bắt bớ thường xẩy ra cho Hội thánh (LG. số 42).

Nếu như các nhà thần học nói : “Hội thánh luôn ở trong tình trạng tử đạo”. Ta phải hiểu như thế nào? Phải chăng Hội thánh lúc nào cũng phải chịu bắt bớ, bị đoạ đầy ? Chắc không phải thế. Cần phải hiểu chữ “Tử đạo” theo nghĩa rộng hơn.

Những cách thế có thể diễn tả sự hy sinh chính mình, và đức tin hoàn hảo, được coi như một sự sửa soạn chịu tử đạo hay có liên quan đến tử đạo. Vì thế bậc đồng trinh và đời đan tu vẫn được coi là những con đường gần nhất với tử đạo. Từ đó nảy sinh ra ba mẫu tử đạo :

• Tử đạo đỏ : là đổ máu ra chịu chết vì Chúa.

• Tử đạo trắng : sống đời hãm mình trinh tiết.

•Tử đạo xanh : chịu đọa đầy, để làm chứng cho đạo ở một nơi không phải là quê hương xứ sở mình.

Chính thánh nữ Têrêsa Hài đồng đã nói thẳng thắn rằng: “Tôi cảm thấy tôi có ơn gọi làm chiến binh, tông đồ, tiến sĩ và tử đạo. Tử đạo là giấc mơ trong tuổi trẻ của tôi. Và giấc mơ ấy đã trở thành mãnh liệt, khi tôi ở trong bốn bức tường của Nhà Kín. Nhưng tôi cảm thấy rằng giấc mơ đó là một sự điên rồ và vì thế tôi đã hiểu tình yêu qui tụ mọi ơn gọi của tôi. Vâng, cuối cùng tôi đã khám phá ra ơn gọi của tôi : ơn gọi của tôi là yêu mến” (Tự thuật)

 

Tâm Tình Cha Xứ