Pastor Thoughts - Cha Chánh Xứ Chia Sẻ

Chúa Kitô Vua

 

 

DẪN NHẬP

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng kết thúc năm Phụng vụ, Giáo hội mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Điều đó nói lên rằng, Đức Giêsu Kitô, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa Cha trao phó , được Chúa Cha trao quyền cai trị muôn loài trên trời dưới đất và sẽ kết thúc lịch sử loài người trong vinh quang để mọi sự sẽ được “restaurare in Christo”.

Trong suốt quãng đường đi truyền giáo, Đức Giêsu chỉ đi rao giảng Tin mừng về Nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho người ta. Chưa bao giờ Đức Giêsu dám nhận mình là vua, mặc dầu dân chúng hồ hởi tôn vinh Ngài. Nhưng về cuối đời, trong cuộc thương khó, Ngài đã công khai xác nhận vương quyền của Ngài trước mặt quan Philatô:”Ngài nói đúng, Tôi là vua”(Ga 18,37), nhưng để tránh ngộ nhận, Ngài nói thêm:”Nhưng nước tôi không thuộc thế gian này”(Ga 18,36).

Vậy nếu Đức Giêsu không có lấy một tấc đất để cắm dùi thì nước của Ngài ở đâu ? Thần dân của Ngài là ai ? Vương quyền này được thiết lập và thực hiện bằng những phương tiện nào ?

Nhờ Bí tích rửa tội, chúng ta đã được tham dự vào vương quyền của Đức Kitô, chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ và làm cho vương quyền của Ngài được mở rộng để tất cả mọi nguời nhận biết Đức Giêsu là vua vũ trụ và hết lòng tin theo Ngài.

LỊCH SỬ LỄ CHÚA KITÔ VUA.

Một triết gia đã đưa ra một nhận định rất bi quan :”Homo homini lupus” : con người là lang sói của con ngươiø. Con người đã trở nên một thú dữ hay tấn công, cắn xé và giết chóc. Lịch sử loài người là một chuỗi những cuộc chiến tranh liên tiếp. Hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai đã cướp đi sinh mạng của gần 50 triệu người, không kể những người bị thương, mất tài sản và thiệt hại vật chất khôn lường.

Cho nên ngày 12.11.1927, Đức Giáo hoàng Piô XI đã thiết lập lễ Chúa Kitô Vua, mục đích là để cầu cho loài người thôi đừng buông theo thú tính mà cắn xé lẫn nhau, các nước đừng nuôi mộng bá chủ hoàn cầu mà gây chiến với nhau.

Đàng khác, thế giới đang dần rời bỏ Chúa, muốn khai trừ Chúa ra khỏi các tâm hồn, các gia đình, các xã hội, thế giới muốn xây xã hội trên nền tảng thuần túy nhân loại. Trong trường hợp đó, Đức Giáo hoàng muốn công bố những quyền bất khả xâm phạm của Chúa Kitô : Ngài là vua vũ trụ, vua các thiên thần và loài người.

Ngoài ra, Đức Giáo hoàng cũng nghĩ rằng cần phải phản ứng lại mấy sự lệch lạc trong quan niệm đạo đức tân thời phát sinh ngay trong Công giáo tiến hành ở một số nơi. Người ta đang có khuynh hướng nhìn nơi Đức Giêsu chỉ là người Anh Cả, người bạn và đối xử với Chúa bằng vai,…là bạn đường, bạn làm việc…

Lễ Chúa Kitô Vua nhắc cho người ta rằng : Đức Giêsu còn là Đấng Toàn Năng, Đấng vô cùng vô biên, Vua các vua. Ngài còn là Đấng Hữu, ta có là nhờ Ngài, và bổn phận chính yếu nhất là Thờ Lạy Ngài (Trần văn Khả).

Chúa Giêsu Kitô là Vua thế nào?

Chúa Giêsu Kitô là vua, không phải vì chúng ta bầu Ngài hoặc tôn Ngài lên làm vua, nhưng chính bản tính của Ngài là Vua thật vì Ngài là Thiên Chúa thật.

Chúa Giêsu Kitô là Vua, nhưng là một vì vua rất lạ lùng:

– vua dẹp loạn bằng cái chết của mình: “Máu Thầy đổ ra để cho muôn người được tha tội” (Mt 26, 28);

– vua rất khiêm nhượng: “Hãy học với tôi vì tôi có lòng khiêm nhượng” (Mt 12, 29);

– vua rất khó nghèo: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20);

– vua rất bình dân: “Nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ” (Mt 9, 10);

– vua bình an: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con” (Ga 14, 27).

Chúa Giêsu Kitô đăng quang làm Vua trong Hồi Thương Khó

Quân dữ bắt Chúa Giêsu ngồi trên một bệ đá, giả đò quỳ lạy ông vua lạ lùng này, và sau đó, họ đóng đinh Ngài trên thập giá, có khắc chữ: “Đây là Vua người Do Thái” (Lc 23, 38).

Quân dữ khoác cho Chúa Giêsu một chiếc áo choàng đỏ, xỉ vả, khạc nhổ, dày xéo ông vua dại dột đang thinh lặng không nói ra một lời.

Quân dữ bắt Chúa Giêsu đội một mão gai để chỉ đây là một vì vua đau khổ: vua mà bị trói, bị đánh đòn, bị kéo lê từ tòa án này đến tòa án khác, bị đày lên Núi Sọ, bị đóng đinh trên thập giá.

Quân dữ cho Chúa Giêsu cầm một cây gậy nứa để nhạo báng một ông vua bất lực, khó nghèo, không có thần dân đến giúp đỡ, không có quân đội đến tiếp cứu.

Quân dữ treo Chúa Giêsu trên thập giá, rồi đứng dưới mà nhạo báng ông vua lạ lùng này.

Quân dữ nhạo báng Chúa Giêsu là Vua: vua dại dột, vua đau khổ, vua nhục nhã. Nhưng những lời nhạo báng này lại là sự thật: Chúa Giêsu Kitô, chính là Vua! Ba ngày sau khi chết, Chúa Giêsu tung mồ, sống lại sáng láng, thắng trận ma quỷ, thắng tội lỗi và sự chết, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, cai trị muôn loài, muôn vật.

Thánh Phaolô cung kính nói về Chúa Giêsu Kitô: “Khi vừa nghe Danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, mọi vật phải bái quỳ “ (Pl 2, 10).