Trực Tiếp Thánh Lễ

Thánh Lễ sẽ được phát trực tiếp trên kênh Youtube của Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Click để xem trực tiếp trên YouTube

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 a.m ; 6:30 p.m

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:00 p.m

– Chúa Nhật: 7a.m; 8:30a.m; 10:30a.m

– Lifeteen Mass: 6:00 p.m

Xưng Tội
Ngày thường 30 phút trước lễ
Thứ Bảy 5:00 p.m – 5:45 p.m