Thông Báo Khai Giảng – Class Opening Announcement

GIÁO LÝ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC
Các lớp Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức sẽ được khai giảng vào ngày Chúa Nhật 11 tháng 10, 2020, từ 4:20 đến 5:45 giờ chiều. Để giữ gìn sức khỏe chung, xin quý phụ huynh và con em lưu ý các điều sau đây:

  • Tất cả các em và các thầy cô phải mang khẩu trang trong trường,
  • Sẽ không có giờ ra chơi để tránh tụ tập đông người
  • Xin đừng mang đồ ăn lót lòng vì sẽ không nghỉ giải lao.
    Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của quý phụ huynh để dọn dẹp và khử trùng các lớp học sau khi học, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Xin cho các thầy cô biết nếu quý phụ huynh có thể tình nguyện công sức. Xin cám ơn.

First Communion and Confirmation Classes

Bible school for this year will begin on Sunday October 11, 2020, from 4:20 PM to 5:45 PM, to be followed by mass (in English) at 6 PM.  Only First Communion and Confirmation classes will be offered this year.  The Vietnamese classes and other bible classes will be delayed until further notice.  Please observe the following regulations:

  • All teachers and students must wear masks at all time in school
  • There will be no recess to avoid forming crowd
  • Do not bring snacks (food, drink) to school because there will be no recess

We are asking for help to clean up and sanitize the classrooms after school each week, in accordance with COVID-19 regulations.  Please let the teachers know if you can volunteer your time.  Thank you. 

GIÁO LÝ TÂN TÒNG
Khóa Giáo lý Tân Tòng sẽ được khai giảng vào ngày Chúa Nhật 11 tháng 10, 2020, lúc 8:30 sáng tại phòng học trong Đền Thánh (phía đường Sabo). Xin liên lạc với thầy phó tế Lê Văn Rõ ở số điện thoại 832-686-1982 để ghi tên tham dự.

The Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) Class

The RCIA weekly class for those interested in converting to Catholicism will begin also on Sunday October 11, 2020, at 8:30 AM in the Meeting Room at the Shrine (Đền Thánh, along side of Sabo Street).  Please contact Deacon Ro Van Le by calling 832-686-1982 to enroll.


DỰ BỊ HÔN NHÂN
Lớp Dự Bị Hôn Nhân mùa thu sẽ là vào cuối tuần này:
Thứ Sáu 9 tháng 10 7g – 9g chiều
Thứ Bảy 10 tháng 10 9g sáng – 6 g chiều
Chúa Nhật 11 tháng 10 9g – 12g sáng
tại phòng 105 trong trường học của giáo xứ. Khóa học chỉ là một cuối tuần này thôi. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với thầy phó tế Nguyễn Phẩm ờ số điện thoại 281-785-8807.

Marriage Preparation Class

The Marriage Preparation class in the Fall will take place this weekend of October 9-11, 2020 in room 105 of the school building (Southwest corner of the church campus).  The whole course will be in one weekend only.  The hours are as below:

Friday Oct. 9             7 PM – 9 PM

Saturday Oct 10       9 AM – 6 PM

Sunday Oct 11          9 AM – 12 PM  (half day)

 

Please contact Deacon Pham Nguyen to enroll at 281-785-8807.

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++