Thông Báo Của Ban Giáo Lý Announcement of the Bible School

Khai Trường

Chúng tôi sẽ khai giảng các lớp giáo lý Rước Lễ Lần Đầu và Chịu Phép Thêm Sức vào ngày Chúa Nhật tuần tới, 11 tháng 10 năm 2020. Giờ học sẽ là từ 4:30 đến 5:45 chiều mỗi ngày Chúa Nhật. Sau đó, các em và các thầy cô sẽ tham dự Thánh lễ lúc 6 giờ chiều (Anh ngữ). Chúng tôi sẽ ghi danh một lần cuối vào Chúa nhật tới, ngày 4 tháng 10, sau mỗi lễ tại văn phòng của trường. Các em phải đang học lớp Hai trở lên để ghi danh học Rước Lễ Lần Đầu và lớp Chín trở lên để ghi danh học Chịu Phép Thêm Sức. Để giữ gìn sức khỏe chung, xin quý phụ huynh và con em lưu ý các điều sau đây:

 1. Tất cả các em và các thầy cô phải mang khẩu trang trong trường,
 2. Sẽ không có giờ ra chơi để tránh tụ tập đông người
 3. Xin đừng mang đồ ăn lót lòng vì sẽ không nghỉ giải lao.

Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của quý phụ huynh để dọn dẹp và khử trùng các lớp học, sau khi học, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Xin cho các thầy cô biết nếu quý phụ huynh có thể tình nguyện công sức. Xin cám ơn.

Tĩnh Tâm Thêm Sức

Chúng tôi sẽ có hai buổi tĩnh tâm vào ngày 17 tháng 10 cho các em sắp được nhận bí tích Thêm Sức. Buổi sáng sẽ từ 9 đến 12 giờ và buổi chiều từ 2 đến 5 giờ. Các thầy cô đã thông báo cho từng gia đình các em để biết rõ các em sẽ phải tham dự vào lúc nào. Cha mẹ sẽ phải ở lại với các em một tiếng đầu. Chương trình tĩnh tâm gồm có:

 • Chào mừng và huấn từ của Cha xứ
 • Thực tập các quy tắc đi đứng trong buổi lễ
 • Giải tội cho những em cần xưng tội. Các cha sẽ không giải tội người lớn trong lúc này.
 • Các sơ và các thầy cô hướng dẫn các em tĩnh tâm

Để tránh số đông, xin cho các em đến tham dự đúng giờ và đúng lớp của các em như đã được thông báo. Chúng tôi xin cám ơn quý phụ huynh đã cùng đồng hành với chúng tôi bao năm qua trong việc hướng dẫn và dạy bảo các em biết khôn ngoan, sáng suốt theo chân Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Announcement Of the Bible School

Opening School

We will start the bible classes for First Communion and Confirmation next Sunday, October 11, 2020. Classes will be from 4:30 to 5:45 pm each Sunday afternoon. After that, students and teachers will attend Mass at 6pm (in English). We will accept registration one last time at the school office next Sunday, October 4, after each mass. Students have to be at least Second grade to be enrolled in First Communion class and Ninth grade for Confirmation class. During this COVID-19 pandemic, parents and children should be aware of the following regulations:

 1. All students and teachers must wear masks at school at all times,
 2. There will be no recess to avoid crowds
 3. Please do not bring snacks as there will be no breaks in between.

We are asking for your help to clean and disinfect classrooms after school, to prevent the spread of disease. Please let the teachers know if you can volunteer your time. Thank you.

Retreats for Confirmation

We will have two retreat sessions on October 17 for the young candidates about to receive Confirmation. The morning session is from 9 AM to 12 PM and the afternoon session is from 2 PM to 5 PM. The teachers had informed all students and their families on which session they will attend (based on their classes). Parents will have to stay with the children for the first hour. The retreat program includes:

 • Welcome and brief guidance from our pastor
 • Practice for the ceremony
 • Confession for the candidates who may need confession. The confession will not be open to the public.
 • Meditation lead by the catechists

In keeping with the diocese’s guideline, please have your children arrive on time and attend the assigned sessions as previously notified. We would like to thank the parents for working with us over the years in guiding and teaching your children the religious way to follow Jesus. May God bless all of us.

Tony Tu Nguyen
School Principal