Thông Báo – Annoucements

THÔNG BÁO

MỞ CỬA TRỞ LẠI
Giáo xứ sẽ bắt đầu mở cửa lại vào ngày thứ Hai, 25 tháng 1, 2021. Chương trình Phụng Vụ sẽ trở lại bình thường: hai thánh lễ trong ngày thường, lễ cuối tuần, … Văn phòng giáo xứ cũng sẽ mở cửa trở lại và theo giờ làm việc thông thường để phục vụ giáo dân. Khi ở trong khuôn viên giáo xứ, xin mọi người cùng mang khẩu trang và giữ khoảng cách 6 Feet để giữ an toàn cho nhau.

SỐ PHONG BÌ
Giáo xứ sẽ mở cửa lại ngày 25/01/2021. Giáo dân nào muốn có phong bì dùng hằng tuần để đóng góp cho giáo xứ có thể ghé vào văn phòng giáo xứ để tìm biết số phong bì của gia đình mình, nhận phong bì và lịch niên giám. Văn phòng giáo xứ sẽ mở cửa sáng Thứ Bảy và sáng Chúa Nhật, từ 9 giờ đến 12 giờ, hoặc vào các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Xin cám ơn.

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 5:00 – 6:00 PM

++++++++