Thông Báo 29-11-2020

Kính chúc quý giáo dân một ngày lễ Tạ Ơn thật nhiều vui vẻ, hạnh phúc và được nhiều ơn an lành của Thiên Chúa.

Giải Tội
Nhằm mục đích giúp giáo dân dọn mình đón Chúa Hài Đồng, trong mùa Vọng năm nay, ngoài các giờ giải tội đã định, các cha sẽ ngồi tòa giải tội thêm sau các thánh lễ sáng và chiều, vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu mỗi tuần mùa Vọng.

THƠ MỜI
Để mừng lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, hội Legio Mariae giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ tổ chức cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ. Chương trình rước kiệu như sau:
Ngày thứ Bảy 5 tháng 12, 2020
            9g45 sáng        tập họp
          10g00                 rước kiệu
          10g30                 thánh lễ
xin kính mời toàn thể giáo dân trong giáo xứ cùng đến tham dự.  Đây cũng là ngày Tổng Hội Thường Niên của hội Legio, xin kính mời quý anh chị hoạt động và tán trợ Legio cùng đến tham dự.

Văn Phòng Giáo Xứ
Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa vào hai ngày thứ Năm 26 và thứ Sáu 27 tháng 11, 2020 để mừng lễ Tạ Ơn.  

Các Lớp Giáo Lý
Trường học giáo lý sẽ đóng cửa vào tuần này để mừng lễ Tạ Ơn.