Thông Báo 01-11-2020

HÌNH ẢNH GIÁO DÂN ĐÃ QUA ĐỜI
Khi cung cấp hình ảnh của người thân là cựu giáo dân của giáo xứ đã qua đời để cầu nguyện trong tháng Các Linh Hồn, xin đưa cho chúng tôi trong khung hình cùng cỡ 5×7, rời từng khung một. Những khung hình dính liền hay những khung hình quá khổ sẽ được xếp vào phía sau. Xin đem đến văn phòng giáo xứ hay liên lạc với ông Vũ Minh Hóa, Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ hoặc ông Tạ Thường, Trưởng ban Nghi Lễ, để trao hình. Một khi hình đã được xếp đặt vào bục trên Cung Thánh, xin đừng di chuyển đi chỗ khác.

BÁN HÀNG GÂY QUỸ
Để giúp cho giáo xứ có ngân quỹ làm tiệc liên hoan mừng lễ Bổn mạng sắp đến, giáo xứ sẽ bán hàng gây quỹ vào hai cuối tuần ngày 7/8 và 14/15 tháng 11, năm 2020, sau các thánh lễ. Hiện nay, các hội đoàn đã tình nguyện nấu nướng đồ ăn đem đến bán. Xin giúp giáo xứ bằng cách mua ủng hộ những đồ ăn sẽ được bán để đem về nhà dùng trong gia đình. 

ĐỔI GIỜ
Chúng tôi cũng xin nhắc nhở là sẽ có đổi giờ vào Chúa Nhật ngày 1 tháng 11, 2020. Xin nhớ vặn đồng hồ chậm lại một tiếng, thí dụ 5 giờ xuống 4 giờ.

CẬP NHẬT DANH SÁCH GIA ĐÌNH
Từ bây giờ đến cuối năm, giáo xứ sẽ chuyển ghi danh sách gia đình các giáo dân trong giáo xứ vào ParishSoft, một công cụ phần mềm của giáo phận, và sẽ dùng số cố định cho mỗi gia đình. Với những ai muốn gia nhập giáo xứ hay có thay đổi trong danh sách của gia đình mình (thí dụ nhiều người hơn, con dọn ra ở riêng, đổi địa chỉ, …), xin điền vào những tờ mẫu, đặt trong Đền thánh và Nhà thờ trong mỗi lễ cuối tuần, trong vài tuần sắp tới và bỏ vào giỏ tiền cho chúng tôi hay đưa vào văn phòng giáo xứ.

Quý vị cũng có thể in mẫu đơn dưới đây, điền vào mẫu, chụp và gửi mẫu đã điền về cho văn phòng giáo xứ ở [email protected]  Xin điền thêm số phong bì nếu gia đình hiện đang dùng mỗi tuần.  Nếu không trở ngại, chúng tôi sẽ dùng số này luôn cho gia đình quý vị trong tương lai, bắt đầu từ năm 2021.

Xin bấm vào link Mẫu Sổ Gia Đình để mở mẫu đơn.

XIN LỄ
Để giúp các linh mục làm tròn trách nhiệm mục vụ trước mặt Chúa và theo ý người xin, những ai muốn xin lễ xin trao cho các cha hay văn phòng giáo xứ trước 5 giờ chiều thứ Tư trong tuần. Chúng tôi sẽ đăng ý lễ trên tờ Thông Tin của giáo xứ vào cuối tuần để các linh mục và toàn thể giáo xứ cầu nguyện theo ý xin của quí vị.

Tất cả các ý lễ chúng tôi nhận ngày Chúa Nhật sẽ được đăng vào tuần kế tiếp. Theo giáo luật, cha Xứ và cha Phó chỉ có thể dâng một ý lễ cho mỗi Thánh Lễ. Tất cả các ý lễ khác sẽ được gởi đến nhờ các cha già hưu và các cha khác để dâng lễ cầu nguyện theo ý của người xin.
Thánh lễ Chúa Nhật chỉ công bố xin cầu nguyện cho những người vừa mới qua đời hay mới lâm trọng bệnh trong tuần.
Khi xin lễ cho tất cả các ý lễ, xin ghi rõ

  • Ý chỉ (xin ghi ngắn gọn)
  • Tên và điện thoại của người xin lễ

Xin cám ơn.