THÁNG CÁC LINH HỒN

Giáo lý Công Giáo dạy “Trong sự hiệp thông của các thánh, có một mối liên kết tình yêu vững bền và một sự trao đổi dồi dào của tất cả các ơn ích giữa các tín hữu, những người đã về hưởng quê trời, những người đang được thanh tẩy trong luyện ngục và những người còn trên đường lữ hành nơi dương thế. Trong sự trao đổi kỳ diệu này, sự thánh thiện của một người sinh ích lợi cho các người khác, còn hơn nhiều so với sự thiệt hại mà tội của một người gây nên cho các người khác. Như vậy nhờ sự hiệp thông của các thánh, người tội lỗi sám hối sẽ sớm được thanh tẩy cách có hiệu quả khỏi các hình phạt của tội lỗi (GLCG #1475)

Trong tinh thần này, Giáo Hội ban phép trong tháng Các Linh Hồn, mọi người chúng ta đều có thể làm những việc lành thánh để chỉ ơn “toàn xá” cho các linh hồn còn đang được thanh tẩy nơi luyện ngục được sớm vể hưởng Thánh Nhan Chúa. Những việc lành thánh có thể làm:

1) Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày này, Tín Hữu viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được hưởng Một Ơn Toàn Xá để chỉ cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và mỗi ngày chỉ được nhận ơn Toàn Xá một lần.

2) Trong ngày Lễ Các Linh Hồn (2 tháng 11), Tín Hữu kính viếng nhà thờ, đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, thì được hưởng một Ơn Toàn Xá để chỉ cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn trong ngày ấy. (Lưu ý: vẫn phải đọc những kinh cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng)

3) Ngoài ra, mỗi ngày, Tín Hữu nào có ý xin hưởng ơn Toàn Xá và thi hành một trong các việc ấn định có Ơn Toàn xá như sau, thì được Ơn Toàn Xá cho chính mình hoặc chỉ cho người đã chết:
– Đọc Kinh Thánh với lòng cung kính Lời Chúa như
sách thiêng liêng, ít là nửa giờ.
– Chầu Mình Thánh Chúa ít là nửa giờ.
– Viếng Đàng Thánh Giá đủ 14 nơi.
– Lập lại lời mình đã hứa khi chịu Phép Rửa Tội trong
ngày kỷ niệm Phép Rửa Tội của mình, theo mẫu quen
dùng.
– Đọc một chuỗi Mân Côi 50 Mùa Mừng trong nhà thờ,
nhà nguyện, trong hội đoàn đạo đức, hay trong gia
đình.

Điều Kiện Hưởng Ơn Toàn Xá:

Điều kiện chung để hưởng Ơn Toàn Xá là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

  • Xưng tội: có thể xưng tội trước mấy ngày, sau mấy ngày làm việc có Ơn Xá.
  • Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: nên làm trong ngày làm việc có Ơn xá.
  • Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì đọc một Kinh Lạy cha, một Kinh Kính Mừng là đủ, nhưng có thể đọc thêm bất cứ kinh gì khác tùy lòng đạo đức, và phải có ý xin hưởng Ơn Toàn Xá (Giáo Luật Điều số 996)

Lưu ý: Xưng tội một lần thì đủ điều kiện để hưởng Ơn Toàn Xá nhiều lần, nhưng mỗi lần Rước lễ và Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì chỉ được hưởng một Ơn Toàn Xá.
(Theo CẨM NANG ÂN XÁ – MANUAL OF INDULGENCES – Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Ấn Bản 2006
Chiếu theo Sổ Bộ Ân Xá – ENCHIRIDION INDULGENTIARUM – của Bộ Xá Giải Tòa Thánh, Ấn Bản Thứ Bốn 1999)