Sinh hoạt – Activities

MỪNG TẾT TRUNG THU 2021 – 19/09/2021

Video của VIETV Houston

CHÚC MỪNG

Chúc mừng các Thầy đang tham dự chương trình Phó Tế – Hồ Thanh, Nguyễn Tú và Tăng Tú – vừa được nhận chức Thừa Tác Vụ Đọc Sách tại Đại Chủng Viện Saint Mary ngày thứ Bảy 21 tháng 8, 2021. Giáo xứ xin gửi lời chúc mừng đến quý Thầy và gia đình.

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CA ĐOÀN ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Chúc mừng Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời trong ngày Lễ Bổn Mạng và kỷ niệm 25 năm thành lập ca đoàn.

HỌA ĐỒ TU SỬA NHÀ THỜ CỦA GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Nhà thờ sẽ được tu sửa và nới rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo xứ. Phần đầu và phần cuối được xây mới và hai bên hông nới rộng, để tăng sức chứa lên gấp đôi là 1500 người. Bên trong nhà thờ sẽ đặt ghế thẳng, chia thành 4 hàng.

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++