Sinh hoạt – Activities

Lễ mừng kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ngày 1 tháng 1, 2021, cũng là ngày kính Bổn mạng của hội Các Bà Mẹ Công Giáo của giáo xứ.

Ngày 24 và 25 tháng 12 vừa qua, giáo xứ đã tưng bừng chào đón Chúa Hài Đồng giáng thế với chúng ta. Hai cha đã làm 5 lễ tối thứ Năm và sáng thứ Sáu nhưng vẫn quá đông. Thời tiết quá lý tưởng để một số người phải ngồi bên ngoài Đền Thánh vì bên trong đã hết chỗ. Xin Chúa giúp chúng con sốt sắng sống đạo mỗi ngày trong cuộc sống chúng con.

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 5:00 – 6:00 PM

++++++++