Phụng Vụ – Readings 26-11-2020

LỄ TẠ ƠN

BÀI ÐỌC I: (Năm II) Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a
“Thành Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi”.

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.
Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần từ trời xuống, có quyền năng cao cả, và đất rực sáng lên bởi vinh quang của Người. Người dõng dạc kêu lên rằng: “Thành Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi, đã sụp đổ rồi: nó đã trở thành nơi ma quỷ ở, hang mọi thần ô uế ẩn trú, và nơi mọi thứ chim dơ bẩn gớm ghiếc làm tổ”.

Rồi có một thiên thần dũng lực nhắc bổng hòn đá như cối xay lớn, và quăng xuống biển mà rằng: “Thành Babylon sẽ bị quăng xuống dữ tợn như vậy, và không còn tìm thấy nó nữa”. Tiếng người gảy đàn và kẻ hát ca, tiếng kẻ thổi sáo thổi kèn sẽ không còn nghe thấy nơi ngươi nữa. Những người thợ bá nghệ không còn tìm thấy nơi ngươi nữa; và tiếng cối xay cũng chẳng còn nghe thấy nơi ngươi nữa. Ðèn sáng không còn chiếu sáng nơi ngươi nữa. Tiếng tân lang tân nương không còn nghe thấy nơi ngươi nữa, vì những tay buôn của ngươi là bọn kỳ hào trên hoàn vũ, và bởi phù phép ngươi, mọi dân tộc phải lầm lạc”.

Sau đó, tôi nghe như có tiếng nhiều đoàn người trên trời tung hô rằng: “Alleluia! Ơn Cứu độ, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thiên Chúa chúng ta: vì sự xét xử của Người thật chính trực và công minh, Người luận phạt gái điếm khét tiếng đã từng làm cho địa cầu ra hư nát bởi trò dâm dật của nó; Người đã báo oán máu các tôi tớ Người do tay nó đã đổ ra. Họ lại cất tiếng rằng: “Alleluia! Khói nó bốc lên cho tới muôn đời”.

Và thiên thần bảo tôi: “Hãy viết rằng: Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên”.
Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 99, 2. 3. 4. 5
Ðáp: Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên (Kh 19, 9a).

Xướng: 1) Hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. – Ðáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. – Ðáp.

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. – Ðáp.

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn thế hệ. – Ðáp.

ALLELUIA: Lc 21, 28

Alleluia, alleluia! – Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. – Alleluia.

TIN MỪNG: Lc 21, 20-28
“Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép.

“Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt.

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.
Ðó là lời Chúa.

______________________

THANKSGIVING DAY

Reading 1  RV 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9A

I, John, saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth became illumined by his splendor.  He cried out in a mighty voice:“Fallen, fallen is Babylon the great.  She has become a haunt for demons.  She is a cage for every unclean spirit, a cage for every unclean bird, a cage for every unclean and disgusting beast.”

A mighty angel picked up a stone like a huge millstone and threw it into the sea and said:
“With such force will Babylon the great city be thrown down, and will never be found again.  No melodies of harpists and musicians, flutists and trumpeters, will ever be heard in you again.  No craftsmen in any trade will ever be found in you again.  No sound of the millstone
will ever be heard in you again.  No light from a lamp will ever be seen in you again.  No voices of bride and groom will ever be heard in you again.  Because your merchants were the great ones of the world, all nations were led astray by your magic potion.”

After this I heard what sounded like the loud voice of a great multitude in heaven, saying:
“Alleluia! Salvation, glory, and might belong to our God, for true and just are his judgments.  He has condemned the great harlot who corrupted the earth with her harlotry.  He has avenged on her the blood of his servants.”

They said a second time: “Alleluia!  Smoke will rise from her forever and ever.”  Then the angel said to me,  “Write this:  Blessed are those who have been called to the wedding feast of the Lamb.”

Responsorial Psalm PS 100:1B-2, 3, 4, 5

R. (Rev. 19: 9a) Blessed are they who are called to the wedding feast of the Lamb.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
serve the LORD with gladness;
come before him with joyful song.
R. Blessed are they who are called to the wedding feast of the Lamb.
Know that the LORD is God;
he made us, his we are;
his people, the flock he tends.
R. Blessed are they who are called to the wedding feast of the Lamb.
Enter his gates with thanksgiving,
his courts with praise;
Give thanks to him; bless his name.
R. Blessed are they who are called to the wedding feast of the Lamb.
For he is good:
the LORD, whose kindness endures forever,
and his faithfulness, to all generations.
R. Blessed are they who are called to the wedding feast of the Lamb.
 
Alleluia  LK 21:28

R. Alleluia, alleluia.
Stand erect and raise your heads because your redemption is at hand.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel  LK 21:20-28

Jesus said to his disciples: “When you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is at hand.  Then those in Judea must flee to the mountains.  Let those within the city escape from it, and let those in the countryside not enter the city, for these days are the time of punishment when all the Scriptures are fulfilled. 

Woe to pregnant women and nursing mothers in those days, for a terrible calamity will come upon the earth and a wrathful judgment upon this people.  They will fall by the edge of the sword and be taken as captives to all the Gentiles; and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled.

“There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves.  People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken.
And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory.  But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand.”

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++