nhà thờ năm thánh

 

 

•đhy Daniel DiNardo đã chỉ định các nhà thờ để viếng lãnh ơn toàn xá:

   

 St. Mary’s Cathedral  Basilica (Holy Family Parish, 2011 Church St, Galveston, TX 77550)

    Co Cathedral  ofthe Sacred Heart  (1111 St. Joseph Parkway, Houston, TX 77002)

    St. Bernadette Church (15500 El Camino Real, Houston, TX 77062)

    Our Lady of Guadalupe Church (2405 Navigation Blvd, Houston, TX 77003)

    Our Lady of Lavang Church (12311 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086)

    St. Francis of Assisi Church (5102 Dabney St, Houston, TX 77026)

    St. Ignatius Church  (7810 Cypresswood  Dr, Spring, TX 77379)

    St. Theresa Church  (705 St. Theresa Blvd, Sugar Land, TX 77498)

 

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:30 AM (TNTT, Bilingual) ; 6:00 PM

– Chúa Nhật: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội
Thứ Ba: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy: 5:00 – 6:00 PM

++++++++