Pastor Thoughts - Cha Chánh Xứ Chia Sẻ

Ngày tận thế

 

 

Ngày tận thế
Một phụ nữ vội vã trở về nhà từ sở làm. Đêm nay cô sẽ có một dạ tiệc. Thình lình, cô phát hiện một anh chàng giương cao một tấm bảng có ghi: Ngày Tận Thế Đã Đến Gần. Cô đến gặp anh chàng và nói: “Anh nói ngày tận thế đã đến gần”.
– “Đúng thế, thưa cô”, anh ta đáp.
– “Nhưng anh có chắc chắn không?”
– “Hoàn toàn chắc chắn, thưa cô”
– “Và anh nói đã gần rồi”
– “Vâng, thưa cô”
– “Gần làm sao?”
– “Ồ, rất gần”
– “Anh có thể nói chính xác hơn không?”
– “Ngay đêm nay, thưa cô”
Cô ngừng lại một lúc để suy nghĩ về điều đó. Rồi với một giọng đầy lo lắng, cô hỏi: “Này cậu, hãy nói cho tôi rõ. Tận thế sẽ xảy ra trước hay sau bữa dạ tiệc?”
ông vua và tên hề.
Ngày xưa, trong một vương quốc nọ, có một ông vua rất sành chuyện vui chơi, không dịp vui chơi nào mà vua không biết tới. Trong cung có một anh hề được nhà vua yêu thích. một hôm trong lúc ngà ngà say, nhà vua thấy anh hề tới thì nói với anh rằng: Nhìn tướng mạo nhà ngươi thật ngu ngốc. Có lẽ không có khuôn mặt nào có vẻ đần độn tức cười như ngươi. Vậy ta trao cây gậy này cho ngươi giữ cho đến khi nào ngươi tìm được kẻ nào ngu hơn thì trao lại cho nó.
Anh hề đành lòng nhận cây gậy trao từ tay vua. Năm tháng qua đi, cây gậy của vua trao vẫn còn đó. Rồi một hôm nhà vua ngã bệnh nặng, anh hề chống gậy tới thăm vua. Thấy nhà vua mệt, anh chỉ xin hỏi 2 câu:
• Thứ nhất, nhà vua biết có Chúa và có đời sau không? Nhà vua nói:Trẫm biết.
• Thứ hai, vậy nhà vua chuẩn bị gì cho đời sau chưa? Vua nói: Trẫm chưa chuẩn bị gì!. Lúc đó anh hề nói với vua: Vua biết có Thiên Chúa, có thưởng phạt, có đời sau mà không lo chuẩn bị hành trang thì vua là người ngu nhất, xứng đáng lãnh cây gậy của tôi. Anh trao cây gậy vào tay vua, và vài giờ sau nhà vua tắt thở.
Đây là cuộc nói chuyện giữa một thanh niên đầy tham vọng và một cụ già rất từng trải:
– Tôi sẽ trau giồi nghiệp vụ
– Rồi sau đó?
– Tôi sẽ lao vào kinh doanh.
– Rồi sau đó?
– Tôi sẽ tích luỹ lấy một sản nghiệp.
– Rồi sau đó?
– Khi về già, tôi nghỉ hưu và sống bằng đồng tiền của mình.
– Rồi sau đó?
– Dĩ nhiên là một ngày nào đó, tôi sẽ chết.
– Rồi sau đó?
– …! (Góp nhặt)
Buổi trình diễn không đạt
Một nghệ sĩ trẻ đang trình diễn đàn dương cầm trước thính giả đông đúc. Bản đàn vừa dứt, mọi người đều vỗ tay hoan hô nhiệt liệt và yêu cầu tiếp diễn. Trong khi đó chỉ có cụ già ngôi hàng ghế đầu vẫn thinh lặng không hoan hô tán thưởng mà còn tỏ vẻ không vui. Chàng nghệ sĩ thấy vậy liền cúi chào thính giả rồi vội vàng vào gặp viên giám đóc tổ chức cuộc trình diễn và nói:
– Chắc tôi trình diễn tệ lắm!…
– Không đâu. Mọi người đều vỗ tay hoan nghênh anh mà.
– Chắc chắc tôi trình diễn không dạt, nên ông cụ ngôi ở hàng ghế đầu là thầy của  tôi đã không vui mà còn tỏ vẻ buồn nữa.