LÁ THƯ CỦA CHA CHÁNH XỨ

Cộng Đoàn Giáo Xứ Thân Mến

Tạ ơn Chúa tôi về giáo xứ hôm nay là được ba tuần, sức khỏe tốt nhưng còn nhiều điều cần học hỏi để làm quen và tìm hiểu việc điều hành cũng như các sinh hoạt trong giáo xứ. Cảm ơn cha phó Hùng giúp tôi rất nhiều để hiểu thêm về giáo xứ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con dịch Covid-19 mau hết để giáo xứ và các đoàn thể có thể sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi rất mong sớm có cơ hội gặp và sinh hoạt với các đoàn thể. Hiện nay chúng ta có hai thánh lễ mỗi ngày và 5 thánh lễ cuối tuần.

Theo chỉ thị của Tòa Giám Mục, trong thời gian dịch Covid-19 vẫn còn đang lây lan mạnh, các cha sẽ không đi thăm bệnh nhân ở bệnh viện hay các nhà dưỡng lão cũng như ở các tư gia. Chỉ khi nào có người nguy tử cần kíp lãnh nhận bí tích cuối cùng trước khi chết, và khi được phép của bệnh viện hay nhà dưỡng lão thì các cha sẽ thăm viếng và ban bí tích cuối cùng. Vì các cha có trách nhiệm và phục vụ toàn giáo xứ, nếu các cha nhiễm vi rút thì toàn thể sinh hoạt giáo xứ bị đình trệ. Xin mọi người cầu nguyện cho chúng tôi.

Tôi về nhận giáo xứ thì cũng là lúc anh Vũ Công, quản trị văn phòng giáo xứ, nghỉ việc và đi làm ở thành phố khác; tôi phải tìm người thay thế anh ngay trong chức vụ Quản Trị Văn Phòng Giáo Xứ. Đang lo không biết phải kiếm ai để thay anh Vũ Công thì tạ ơn Chúa, anh Phạm Long cũng mới nghỉ việc sau nhiều năm làm Kế Toán cho hãng Spectra Energy/Enbridge. Tôi ngỏ ý với anh và anh sẵn sàng cộng tác giúp tôi lo việc văn phòng giáo xứ. Tôi quen biết anh Long và gia đình từ hồi tôi còn đang là chủng sinh học tại St. Mary’s Seminary. Tôi rất mừng và đỡ bận tâm vì có người biết việc lại có lòng sẵn sàng tiếp tay làm việc phục vụ trong văn phòng giáo xứ ngay. Tôi xin giới thiệu tới toàn thể giáo xứ và các hội đoàn anh Phạm Long là tân Quản Trị Văn Phòng của chúng ta.

Văn phòng cũng cần một người lo giao dịch hành chánh và truyền thông. Chúa lại gởi cho chúng ta chị Cao Hồng sau nhiều năm là programer cho hãng Boeing cũng mới nghỉ hưu sớm và chị cũng tình nguyện làm việc cho văn phòng giáo xứ (không lấy lương). Tôi nhờ Chị Cao Hồng làm Thư Ký Quản Trị và Truyền Thông. Tuần này chúng ta bắt đầu có tờ thông tin của Giáo Xứ trở lại.

Như vậy trong văn phòng giáo xứ, ngoài cha Phó Hùng và cha chánh xứ, chúng ta sẽ có các nhân viên:
– Anh Phạm Long là Quản Trị Văn Phòng giáo xứ
– Chị Cao Hồng là Thư Ký Quản Trị và Truyền Thông;
– Chị Hoa là Thư Ký Tiếp Viên văn phòng giáo xứ.
– Ban Bảo Trì Cơ Sở: Anh Đức, A. Trung, A. Sự, dưới sự điều hành của anh Francis Đệ, trưởng khối cơ sở.

Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành và gìn giữ mọi người chúng ta được bằng an không bị nhiễm con dịch Covid-19 để chúng ta tiếp tục dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ nhau.

Cha John Trần Khả
Chánh Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Houston

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++