Hỗ Trợ Tài Chánh Trong Quận Harris – Relief Assistance for Harris County

Thông cáo về hỗ trợ tài chánh của cơ quan Thiện Nguyện Công Giáo trong quận Harris

Quận Harris đã nhờ cơ quan Catholic Charities (Thiện Nguyện Công giáo) giúp phân phát $40 triệu đô la là hỗ trợ tài chánh khẩn cấp để giúp đỡ các cư dân quận Harris đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Nếu hội đủ điều kiện, mỗi gia đình sống trong Quận Harris có thể nhận được $1.200 (một lần) cho các chi phí khẩn cấp trong đời sống hằng ngày như chi phí cho sức khỏe, thuê nhà, điện nước, thực phẩm, vào mạng (internet), lưu thông đi lại và gửi con nhỏ.

Cơ quan Catholic Charities sẽ nhận đơn từ ngày 2 cho đến ngày 6 tháng 11, 2020 cho lần tài trợ thứ hai này.  Những ai có trường hợp khó khăn hoặc biết ai cần giúp đỡ, xin thông báo để họ vào nộp đơn cứu trợ này. Đơn có thể điền bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam và Trung Quốc. Muốn biết thêm chi tiết, xin bấm vào đây (dùng con chuột đi dần xuống để kiếm trang có ngôn ngữ Việt).  Để biết thêm thông tin về chương trình này hay nộp đơn, hãy truy cập trang web của Tổ chức Thiện Nguyện Công giáo

Nếu muốn đọc tiếng Việt, bấm vào mũi tên chỉ xuống trong hộp đỏ góc trên bên phải để chọn tiếng Việt (Vietnamese).  Muốn nộp đơn, bấm vào hộp đỏ chính giữa có đề “Áp Dụng Ngay Bây Giờ” (Apply Now).  Sau khi điền đơn, bấm vào hộp mầu xanh dương “Gửi” (Submit).  Phải trả lời tất cả các câu hỏi có dấu hoa thị đỏ mới nộp được hồ sơ.

Catholic Charities Relief Assistance for Harris County
Harris County has partnered with Catholic Charities to serve as the administrator for $40 million in emergency financial assistance to help Harris County residents who are experiencing financial distress as a result of the COVID-19 pandemic. Households located within Harris County that meet eligibility requirements may receive a one-time $1,200 payment for emergency expenses such as healthcare, rent, utilities, food, internet connectivity, transportation and childcare.

Catholic Charities is accepting new applications from Nov. 2-6 for its second round of funding. Please share this information with parishioners and those in your community so that as many Harris County households as possible may apply for this relief. Applications may be processed in English, Spanish, Vietnamese and Chinese. There are fact sheets in each of those languages attached here. For more information on the program, visit Catholic Charities’ website