Giáo Xứ Chúc Mừng Cha Chánh Xứ 45 năm Thụ Phong Linh Mục

Click vào link bên dưới để mở thư mời:

Thư Mời Mừng Cha Chánh Xứ 45 Năm Thụ Phong Linh Mục

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:30 AM (TNTT, Bilingual) ; 6:00 PM

– Chúa Nhật: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội
Thứ Ba: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy: 5:00 – 6:00 PM

++++++++