Giáo Xứ Chúc Mừng Cha Chánh Xứ 45 năm Thụ Phong Linh Mục

Click vào link bên dưới để mở thư mời:

Thư Mời Mừng Cha Chánh Xứ 45 Năm Thụ Phong Linh Mục

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 a.m ; 6:30 p.m

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:00 p.m

– Chúa Nhật: 7a.m; 8:30a.m; 10:30a.m

– Lifeteen Mass: 6:00 p.m

Xưng Tội
Ngày thường 30 phút trước lễ
Thứ Bảy 5:00 p.m – 5:45 p.m