Giáo Xứ Chúc Mừng Cha Chánh Xứ 45 năm Thụ Phong Linh Mục

Click vào link bên dưới để mở thư mời:

Thư Mời Mừng Cha Chánh Xứ 45 Năm Thụ Phong Linh Mục

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++