Giờ Lễ Tết – New Year Mass Schedule

THÁNH LỄ TÂN NIÊN
Để chào mừng xuân mới, giáo xứ sẽ có chương trình mừng xuân Tân Sửu như sau:
• Thứ Năm ngày 11 tháng 2 năm 2021 –
      Lễ Giao Thừa: 6g30 chiều
• Thứ Sáu ngày 12 tháng 2 năm 2021 –
      Lễ Mùng 1 Tết: 6g30 sáng và 6g30 chiều
• Thứ Bảy ngày 13 tháng 2 năm 2021 –
      Lễ mùng 2 Tết: 6g30 sáng và 6 giờ chiều
• Chúa Nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021 –
      Lễ mùng 3 Tết: 7 giờ sáng, 9 giờ sáng, 11 giờ sáng và 6 giờ chiều.
      Trong lễ 11 giờ sáng sẽ có đốt pháo và lì xì cho các em.

Kính mời quý giáo dân đến tham dự để cùng hai Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta một năm mới hết dịch bệnh và sẽ được an khang, hạnh phúc.

LUNAR NEW YEAR MASS SCHEDULE

Followed is the schedule for the Lunar New Year mass celebration: 
Thursday Feb 11, 2021 – New Year Eve: 6:30 PM
Friday Feb 12, 2021 – New Year Day: 6:30 AM and 6:30 PM
Saturday Feb 13, 2021 – New Year Day 2: 6:30 AM and 6:00 PM
Sunday Feb 14, 2021 – New Year Day 3: 7 AM, 9 AM, 11 AM and 6 PM.  The 11 AM mass will be the major celebration with firecracker and “lì xì” for young children.

You all are invited to come celebrate with our two priests and the whole parish to thank God for everything we have and to pray for a new year of peace, health and happiness. 

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 5:00 – 6:00 PM

++++++++