Đi Bộ 10 Dặm

Thánh Phanxico Xavie Bianchi nói với một tu sĩ: “Khi anh nghe tin tôi không cử hành Thánh Lễ được, hãy coi là tôi đã chết.” Thánh Gioan Thánh Giá khẳng định rằng sự đau khổ lớn nhất ngài phải chịu khi bị giam tù là không được dâng lễ và rước lễ trong 9 tháng liền.

Những ngăn trở và khó khăn không là gì đối với các thánh một khi các ngài có thể dâng Thánh Lễ. Một ngày kia trên đường phố thành Napoli, thánh Anphonso Liguori bị bệnh đau nặng về bao tử. Tu sĩ đi với ngài nài xin ngài dừng lại và dùng thuốc. Nhưng vì chưa dâng lễ, thánh nhân đáp lại ngay: “Thầy thân yêu, tôi muốn đi 10 dặm trong tình trạng này để khỏi mất dâng Thánh Lễ.” Và sự đau bệnh của ngài không làm cho ngài bỏ chay Thánh Thể, vì thời đó việc giữ chay bắt buộc phải giữ từ nửa đêm. Thánh nhân đã đợi cho đến khi cơn đau giảm một chút rồi tiếp tục đi tới nhà thờ để dâng Thánh Lễ.

Thánh Lorenso Brindisi, một tu sĩ Capuchino, một lần kia đi qua một thành phố của người bè rối; vì thành phố đó không có nhà thờ Công giáo, nên ngài phải đi bộ thêm 40 dặm nữa mới đến được một nhà nguyện Công giáo để có thể dâng Thánh Lễ. Ngài đã có lý để nói: “Thánh Lễ là thiên đàng của tôi ở trần gian.”

Một lần Thánh Phanxico Salesio đến ở trong thành phố Tin lành. Để dâng Thánh Lễ mỗi buổi sáng, ngài phải đi rất sớm tới một nhà thờ Công giáo phía bên kia một con suối rộng. Trong những cơn mưa mùa thu, nước suối lên cao khác thường lôi cả chiếc cầu nhỏ bắc qua suối. Thánh nhân không nản lòng. Ngay chỗ mà chiếc cầu đã được đặt trước, ngài cho xuống đó một tấm ván lớn, nhờ vậy mà ngài vượt qua suối được. Nhưng về mùa đông, có tuyết và nước đá, đi qua suối rất nguy hiểm vì có thể trượt và té xuống nước. Thánh nhân đã nghĩ ra một cách ngồi xệp trên tấm ván rồi cố gắng xoay tứ phía, và thế là qua suối và đến nơi cử hành Thánh Lễ được.

Chúng ta sẽ không bao giờ suy gẫm đủ về Mầu nhiệm cao cả của Thánh Lễ, đó là tái diễn trên bàn thờ Hy Lễ Can-ve. Và chúng ta cũng không bao giờ sùng kính thái quá đối với việc kỳ diệu vô biên này của tình yêu Thiên Chúa.

Thánh Bonaventura viết: “Thánh Lễ là một kỳ tích của Thiên Chúa, trong đó Chúa đặt trước mắt chúng ta tất cả tình yêu mà Ngài đã mang đến cho chúng ta. Đó là, theo cách diễn tả, một phối hợp tất cả các ân phúc Chúa ban cho chúng ta.” Bởi vậy, thánh Gioan Bosco tha thiết khuyên nhủ: “Hãy hết sức cố gắng đi tham dự Thánh Lễ, cả những ngày trong tuần và thắng vượt mọi trở ngại để đi dự lễ. Như thế chúng ta sẽ được hưởng mọi phúc lành của Thiên Chúa.” (Lm. Tephano M. Manelli. Chúa Giê-su Tình Yêu Thánh Thể Của Chúng Ta.)

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++