Chúc Mừng Thêm Sức – Confirmation Congratulations!

Chúc mừng 95 các anh chị em vừa được đón nhận Bí tích Thêm Sức thứ Bảy vừa qua, ngày 24 tháng 10, 2020. Giáo xứ chúng ta đã được Đức Cha Edmond Carmody đến chủ tế để ban phép Thêm Sức vào hai lễ, lúc 4 giờ chiều và 7 giờ tối. Đức Cha đã 86 tuổi rồi mà vẫn có thể làm hai lễ, gần như là liên tục, đứng giảng và ban phép Thêm Sức lâu đến như vậy. Chúng con xin cám ơn Đức Cha đã chẳng quản ngại đến giúp giáo xứ. Xin Chúa luôn gìn giữ và ban phúc lành cho Đức Cha được luôn khỏe mạnh và an lành để phục vụ dân Chúa, đặc biệt là trong thời gian COVID-19 này.

Congratulations to the 95 candidates who were confirmed this past Saturday October 24, 2020.  Our parish was honored to have Bishop Edmond Carmody officiated the two Confirmation masses at 4 pm and 7 pm.  The Bishop is 86 years old but still could officiate two masses, giving the Homily and confirming candidates almost continuously like that.  We really appreciate your Excellency’s effort to be here for us.  We pray that God will always bless you with good health and wellness to serve his people, especially during this COVID-19 pandemic.  

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++