Chúc Mừng Lớp Thêm Sức 2020 – Congratulations to the 2020 Confirmation Class

Danh sách các em được nhận bí tích Thêm Sức trong hai Thánh Lễ 4 và 7 giờ chiều ngày 24 tháng 10, 2020 do Đức Cha Edmond Carmody chủ sự.

List of the candidates receiving Confirmation in the two masses: 4 PM and 7 PM on October 24, 2020, officiated by Bishop Edmond Carmody.

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++