Bản tin

Chúa Nhật Thường Niên
Chúa Nhật Thường Niên

Chúa Nhật thường niên

Chúa Nhật thường niên

Celebrate EASTER SUNDAY. 

MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi – Happy Lunar New Year

Notification sticky bar

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 a.m ; 6:30 p.m

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:00 p.m

– Chúa Nhật: 7a.m; 8:30a.m; 10:30a.m

– Lifeteen Mass: 6:00 p.m

Xưng Tội
Ngày thường 30 phút trước lễ
Thứ Bảy 5:00 p.m – 5:45 p.m