Bản tin năm 2019

Chúa Nhật Thường Niên

Chúa Nhật Thường Niên

Chúa Nhật thường niên

Chúa Nhật thường niên

Celebrate EASTER SUNDAY. 

MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi – Happy Lunar New Year

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:30 AM (TNTT, Bilingual) ; 6:00 PM

– Chúa Nhật: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội
Thứ Ba: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy: 5:00 – 6:00 PM

++++++++